Realize your constitutional right

with qualified help

Urgențe

0722 445 010

Firma de avocatură ,,TĂNASE IOAN MIHAI” desfăşoară toate activităţile  prevăzute de Legea nr.51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat şi de legislaţia europeană aplicabilă acestui domeniu, deci toate activităţile pe care le poate desfaşura un avocat în România şi în Uniunea Europeană.
Domeniile de drept în care activăm cu predilecţie sunt variate: drept civil, drept comercial, drept administrativ, drept financiar-fiscal, dreptul familiei, drept internaţional privat, dreptul muncii, real estate, drept penal, recuperări creanţe, drept bancar, faliment/insolvenţă, proprietate intelectuală, drepturi de autor şi drepturi conexe, dreptul concurenţei, drept maritim şi fluvial, malpraxis medical, accidente rutiere, infracţiuni informatice, drept corporatist, recuperări de taxe şi impozite plătite ilegal, dobândirea şi redobândirea cetaţeniei române, dreptul protecţiei internaţionale a  drepturilor omului formularea de plângeri către Curtea Europeană a Drepturilor Omului de la Strasbourg şi repreyentarea persoanelor fizice în faţa acestei instanţe internaţionale,  reprezentarea cetăţenilor europeni şi a societăţilor comerciale la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene de la Luxemboug.Echipa Firmei de avocatură ,,TĂNASE IOAN MIHAI”se constituie din avocaţi cu experienţă îndelungată şi din avocati stagiari, astfel încât maturitatea şi experienţa celor mai vârstnici se îmbină armonios cu entuziasmul şi elanul celor mai tineri.Avem birouri secundare în Constanţa, Braşov, Galaţi şi Brăila, urmând să deschidem sedii şi în Iasi, Cluj, Sibiu, Timişoara şi Craiova, astfel că asigurăm asistenţă juridică la nivel naţional la toate instanţele şi autorităţile din ţară. De asemenea, avem colaborări cu avocaţi din spaţiul comunitar european (Italia, Spania, Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord-Anglia, Irlanda, Portugalia, Germania, Olanda, Belgia, Franţa, Grecia şi Cipru) şi din spaţiul extra-comunitar (Moldova, Ucraina, Rusia, Bulgaria, Ungaria, Turcia).Echipa noastră de avocaţi se perfecţionează permanent prin urmarea unor forme de învăţământ post-universitare de tip masterat, doctorat, studii post-universitare etc. şi prin participarea la conferinţe naţionale şi internaţionale organizate în domeniul dreptului european şi al dreptului internaţional privat.

Conducătorul echipei de avocaţi este domnul avocat IOAN MIHAI TĂNASE, absolvent al Facultăţii de Drept al Universităţii din Bucureşti, promoţia 2001.

De la absolvirea facultăţii, domnia sa a urmat mai multe forme de învăţământ postuniversitare de tip master ( Drept comunitar, Medierea conflictelor în drept etc.), în prezent fiind doctorand.