Concurenţa neloială 

            Concurenţa este considerată neloială atunci când activitatea comerciantului se realizează prin folosirea de procedee nelegale, contrare uzanțelor comerciale.

Comerciantii sunt obligati să îsi exercite activitatea cu bună-credintă, potrivit uzanţelor cinstite, cu respectarea intereselor consumatorilor şi a cerinţelor concurenţei loiale.

Legea 11/1991 cu modificările şi completările aduse prin legea 298/2001 privind concurenţa neloială enumeră în articolul 5 faptele ce constituie infracţiuni. Dintre acestea putem menţiona ,,întrebuințarea unei firme, unei embleme, unor desemnări speciale sau a unor ambalaje de natură a produce confuzie cu cele folosite legitim de alt comerciant ; producerea in orice mod, importul, exportul, depozitarea, punerea în vânzare sau vânzarea unor marfuri purtând menţiuni false privind brevetele de invenţii, originea şi caracteristicile mărfurilor, precum şi cu privire la numele producătorului sau comerciantului, în scopul de a induce în eroare pe ceilalţi comercianţi şi pe beneficiari” etc.

Convenţia de la Paris pentru protecţia proprietăţii industriale prevede în articolul 10 bis 2 faptul că actul de concurenţă neloială este ,, orice act de concurenţă contrar practicilor cinstite în materie industrială sau comercială”.

            Articolul 10 bis 3 din Convenţie prevede că vor trebui interzise:
,,orice fapte de natură a crea confuzie, prin orice mijloc, cu produsele unui concurent;
afirmaţiile false, în exercitarea comerţului, de natura a discredita produsele unui concurent;
indicaţiile sau afirmaţiile a cãror folosire, în exercitarea comerţului, este susceptibilã să inducă publicul în eroare în ceea ce priveşte natura, modul de fabricare, caracteristicile, aptitudinea pentru întrebuinţare sau cantitatea mãrfurilor”.

Dintre procedeele care constituie contravenţii putem enumera ,,metoda bulgărelui de zăpadă” şi ,,premiile şi cadourile”.

Metoda bulgărelui de zapadă reprezintă procedeul prin care un comerciant asigură predarea unei mărfi sau executarea unei prestații în mod avantajos, cu condiția aducerii de către client a altor cumpărători, cu care comerciantul ar urma să încheie contracte asemănătoare.

Procedeul este neonest și prejudiciază deopotrivă pe ceilalți comercianți ca și pe consumatori, insuflându-le iluzia că astfel ar dobândi mărfuri sau alte servicii în condiții avantajoase.

Încheierea de contracte prin care cumpăratorul ar urma să primească un premiu, care depinde exclusiv de o tragere la sorti sau de hazard reprezintă o altă contravenţie.

În principiu, orice comerciant este liber să ofere clientelei sale daruri, însă atragerea clientelei prin acest procedeu profită prea putin consumatorilor, pentru că premiul depinde numai de hazard, ceea ce face ca procedeul sa fie neonest.

Leave a reply