Dobândirea cetățeniei române

Firma noastră de avocatură oferă consultanță juridică și reprezentare în vederea obținerii sau redobândirii cetățeniei române. De asemenea, asigurăm întocmirea și depunerea dosarelor în vederea dobândirii cetățeniei române de către persoanele care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege.

Cetățenia română se poate dobândi prin naștere, adopție sau poate fi acordată la cerere.

  • Dobândirea cetățeniei române prin naștere:

Copiii născuţi pe teritoriul României, din părinţi cetăţeni români, sunt cetăţeni români.

De asemenea, sunt cetăţeni români cei care:

• s-au născut pe teritoriul statului român, chiar dacă numai unul dintre părinţi este cetăţean român;

• s-au născut în străinătate şi ambii părinţi sau numai unul dintre ei are cetăţenia română.

Copilul găsit pe teritoriul statului român este cetăţean român, până la proba contrarie, dacă nici unul dintre părinţi nu este cunoscut.

  • Dobândirea cetăţeniei române prin adopţie:

            Cetăţenia română se dobândeşte de către copilul cetăţean străin sau fără cetăţenie prin adopţie, dacă adoptatorii sunt cetăţeni români, iar adoptatul nu a împlinit vârsta de 18 ani. In cazul în care adoptatul este major, este nevoie de consimţamântul acestuia.

În cazul în care numai unul din adoptatori este cetăţean român, cetăţenia adoptatului minor va fi hotărâtă, de comun acord, de către adoptatori. În situaţia în care adoptatorii nu cad de acord, instanţa judecătorească competentă să încuviinţeze adopţia va decide asupra cetăţeniei copilului, ţinând seama de interesele acestuia. Daca copilul adoptat a împlinit vârsta de 14 ani este necesar consimţământul acestuia.

Minorul adoptat de către o singură persoană, care este cetăţean român, va dobândi cetăţenia acestuia.

  • Dobândirea cetăţeniei prin acordare la cerere:

Cetăţenia română se poate acorda, la cerere, persoanei fără cetăţenie sau cetăţeanului străin, dacă îndeplineşte următoarele condiţii :

a) s-a născut şi domiciliază, la data cererii, pe teritoriul României sau, deşi nu s-a născut pe acest teritoriu, domiciliază în condiţiile legii pe teritoriul statului român de cel puţin 8 ani sau, în cazul în care este căsătorit şi convieţuieşte cu un cetăţean român, de cel puţin 5 ani de la data căsătoriei;
b) dovedeşte, prin comportament, acţiuni şi atitudine, loialitate faţă de statul român, nu întreprinde sau sprijină acţiuni împotriva ordinii de drept sau a securităţii naţionale şi declară că nici în trecut nu a întreprins asemenea acţiuni;
c) a împlinit vârsta de 18 ani;
d) are asigurate în România mijloace legale pentru o existenţă decentă, în condiţiile stabilite de legislaţia privind regimul străinilor;
e) este cunoscut cu o bună comportare şi nu a fost condamnat în ţară sau în străinătate pentru o infracţiune care îl face nedemn de a fi cetăţean român;
f) cunoaşte limba română şi posedă noţiuni elementare de cultură şi civilizaţie românească, în măsură suficientă pentru a se integra în viaţa socială;
g) cunoaşte prevederile Constituţiei României şi imnul naţional.

            Procedura de acordare, la cerere, a cetățeniei române este următoarea:

             –depunerea unei cereri, personal sau prin mandatar cu procură specială, şi autentică la sediul Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie din Bucureşti;

– soluţionarea cererii de către Comisia pentru Cetăţenie;

– verificarea de catre Comisia pentru Cetățenie a îndeplinii condiţiilor de acordare a cetăţeniei române, respectiv cunoaşterea de către solicitant a limbii române (scris şi citit), a cunoştinţelor de cultură şi civilizaţie românească ale acestuia, precum şi cunoaşterea prevederilor Constituţiei României şi Imnul Naţional;

-întocmirea de catre Comisie a unui raport care cuprinde propunerile motivate pentru acordarea cetăţeniei române sau după caz de respingere a cererii de acordare a cetăţeniei române;

– emiterea ordinul de acordare a cetăţeniei române, de catre Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie;

– depunerea jurământul de credinţă faţă de România.

  • Redobândirea cetăţeniei române pierdută înainte de 22 decembrie 1989

Cetăţenia română se poate acorda şi persoanei care a dobândit cetăţenia română prin naştere sau prin adopţie şi care a pierdut-o din motive neimputabile sau această cetăţenie i-a fost ridicată fără voia sa, precum și  descendenților acestora până la gradul III.

Solicitantul va trebui să:

– dovedească prin comportarea şi atitudinea sa loialitate faţă de statul şi de poporul român;

-aibă minim 18 ani;

– să fie cunoscut cu o bună comportare şi nu fi fost condamnat în ţară sau în străinătate pentru o infracţiune care îl face nedemn de a fi cetăţean român.

Cetăţenia română se va acorda, la cerere, cu păstrarea cetăţeniei străine şi stabilirea domiciliului în ţară sau menţinerea acestuia în străinătate.

  • Redobândirea cetăţeniei române pierdută după data de 22 decembrie 1989

Cetăţenia română se poate acorda şi persoanei care a pierdut-o şi care cere redobândirea ei, dacă îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege. Astfel, solicitantul trebuie să:

– dovedească prin comportarea şi atitudinea sa loialitate faţă de statul şi de poporul român;

– să fie cunoscut cu o bună comportare şi nu fi fost condamnat în ţară sau în străinătate pentru o infracţiune care îl face nedemn de a fi cetăţean român.

            La fel ca și în situația mai sus menționată,  cetăţenia română se va acorda, la cerere, cu păstrarea cetăţeniei străine şi stabilirea domiciliului în ţară sau menţinerea acestuia în străinătate.

            Procedura de redobândire a cetățeniei române este următoarea:

– depunerea unei cereri, personal sau prin mandatar cu procură specială, şi autentică la sediul Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie din Bucureşti sau la birourile teritoriale;

– soluţionarea cererii de către Comisia pentru Cetăţenie;

-întocmirea unui raport de catre Comisie cu privire la redobândirea cetățeniei române sau respingerea cererii;

– emiterea ordinului de redobândire a cetăţeniei române de către Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie;

– depunerea jurământului de credinţă faţă de România

Leave a reply