Realize your constitutional right

with qualified help

Urgențe

0722 445 010

  • Redactare si acordare consultanta juridica privind contracte individuale de munca si actele aditionale de modificare ale acestora, redactarea clauzelor speciale de confidentialitate, de pregatire profesionala;
  • Redactare si acordare consultanta juridica privind clauzele regulamentelor de ordine interioara ale societatilor;
  • Consultanta si asistenta juridica in cazul reorganizarii activitatii angajatorului, inclusiv privind transferul activitatii angajatorului;
  • Asistenta in solutionarea prin negociere a diferendelor ivite intre angajati si angajatori privind executarea contractelor de munca, serviciile legale fiind oferite fie anagajatorilor societati comerciale, fie angajatilor;
  • Asistenta si/sau reprezentare in litigii de munca in fata instantelor specializate de dreptul mncii;
  • Actiuni de concediere incorecte;
  • Pretentii referitoare la neincasarea sumelor datorate.