Malpraxisul are o definiţie legală cuprinsă în legea nr. 95/2006 privind reforma în sectorul sanitar: ,,Malpraxis este eroarea profesională săvârşită în exercitarea actului medical, sau medico-farmaceutic, generatoare de prejudicii asupra pacientului, implicând răspunderea civilă a personalului medical şi a furnizorului de produse şi servicii medicale”.  Malpraxisul este de fapt sinonim cu eroarea medicală, cu culpa medicală.

Pentru a se putea stabili dacă într-o anumită situație este vorba de malpraxis trebuie făcută distincția între eroare și greșeala. Astfel,  greşeala constă în nerespectarea regulilor privind comportarea profesională a unui medic, în situaţia în care un alt medic cu aceeaşi pregătire profesională le respectă, în timp ce eroarea  intervine atunci când evoluţia complicată a bolii sau simptomele atipice îl fac pe medic să reacţioneze în acelaşi mod indiferent de situaţia în care se află.

Acordarea unei asistențe medicale corespunzatoare se poate realiza numai după diagnosticarea corectă a pacientului. O eroare în  această etapă poate conduce la agravarea stării acestuia sau la ineficiența tratamentului. Pacienții pot fi victimele mai multor tipuri de erori medicale, cum ar fi: un tratament stabilit gresit, erori în timpul operațiilor chirurgicale, boli contactate în spital, operații desfășurate asupra unui alt pacient decât cel ce trebuia operat, transfuzii gresite de sânge, obiecte uitate în trupul pacientului etc.

O persoană are dreptul de a reclama un cadru medical atunci când drepturile sale ca pacient au fost încălcate. Legea 46/2003 reglementează următoarele drepturi ale pacienților:

– dreptul la îngrijiri medicale de cea mai înaltă calitate;

– dreptul de a fi respectat ca persoană umană, fără nicio discriminare;

– dreptul de a primi informații medicale;

-dreptul la confidențialitatea informațiilor și viața privată a pacientului,

-dreptul la tratament și îngrijiri medicale;

-pacientul trebuie să-și dea consimțământul cu privire la intervenția medicală.

Pentru angajarea răspunderii juridice a unui medic trebuie să existe cumulativ o conduită ilicită, un prejudiciu, legătura de cauzalitate între conduita culpabilă și rezultatul vătămător, vinovăție din partea personalului medical și să nu existe împrejurări sau cauze care înlatură răspunderea juridică.

Personalul medical nu este răspunzător pentru daunele și prejudiciile produse în exercitarea profesiunii atunci când:
a) acestea se datorează condițiilor de lucru, dotării insuficiente cu echipament de diagnostic și tratament, infecțiilor nosocomiale (intraspitalicești), efectelor adverse, complicațiilor și riscurilor în general acceptate ale metodelor de investigație și tratament, viciilor ascunse ale materialelor sanitare, echipamentelor și dispozitivelor medicale, substanțelor medicale și sanitare folosite;
b) cand acționează cu bună-credință în situații de urgență, cu respectarea competenței acordate.

Pacienții au trei modalități de a acționa, în momentul în care devin victime ale malpraxis-ului: pot apela la Colegiul Medicilor, la Comisia pentru Mapraxis sau la un avocat specializat în malpraxis pentru formularea unei plangeri penale sau a unei acțiuni civile, atunci când doresc și tragerea la raspundere civilă sau penală a celor responsabili de cazul de culpă medicală.

Firma noastră de avocatură asigură reprezentare și asistare în procesele pentru malpraxis, atât pentru pacienții care au suferit prejudicii materiale ori morale, cât și pentru medicii acuzați/cercetați/chemați în judecată într-un proces de malpraxis, fie într-un proces penal, fie într-un proces civil.

Leave a reply